Vastuullinen Hawkhill

lisäteksti

Vastuullisen matkailun kokonaisuus

Matin teksti tähän

- mitä vastuullinen matkailu

- vastuullisen matkailun kolme osaa

Ympäristö

Ympäristö on.....

Perheyritys

Kerro perheyrityksen merkityksestä vastuullisuudessa...

Hawkhill työnantajana, yhteistyökumppanina ja alueen kehittäjänä

Tekstiä...

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus

Jokaisen on turvallista saapua ja oleskella Hakwhillillä.

Emme tee oletuksia kenenkään etnisyydestä, vakaumuksesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydestä, toimintakyvystä tai yhteiskuntaluokasta.

Emme hyväksy syrjimistä millään perusteella.