Oman suon ennallistaminen ilmastotoimena

Vuonna 2018 mietimme vaihtoehtoja yrityksemme hiilijalanjäljen pienentämiselle. Yksi mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista oli soiden suojelu ja ennallistaminen. Sen etuja ovat muun muassa, että ennallistaminen tapahtuisi Suomessa, ja lisäksi sen ilmastovaikutukset tulevaisuudessa olisivat merkittävät. Lisäksi ennallistaminen edistäisi luonnon monimuotoisuutta huomattavasti.

Aiheeseen perehdyttyämme mieleen tuli omilla maillamme sijaitsevan Haukansuon ennallistaminen. Siitä se ajatus sitten lähti!

Suo on tehokas hiilivarasto

Suo sitoo tehokkaasti CO2:hta. Yksi hehtaari suota sitoo noin tonnin hiilidioksidia vuodessa. Ojitettu suo puolestaan vuotaa reilut viisi tonnia vuodessa hiilidioksidia ilmakehään. Erään arvion mukaan noin kymmenen senttiä turvetta sitoo saman verran hiilidioksidia kuin täysikasvuisen metsän koko puusto. Suolla turvetta tuppaa olemaan aika paljon enemmän kuin kymmenen senttiä.

Suomessa on hämmentävän paljon soita. Arviolta 1/3 Suomesta on alun perin ollut suota ja maamme nimikin kertoo jo karua kieltään. Suot ovatkin Suomen suurin hiilivarasto. Oikein tehtynä mittakaavassa soiden ennallistaminen voisi olla yksi osa ilmastokriisimme ratkaisua.

Haukansuon ennallistettava pinta-ala olisi noin kuusi hehtaaria. Käyttäen esimerkiksi Hiilipörssin laskuria Haukansuon ennallistaminen sitoisi varovaisesti arvioiden vuositasolla 10 000 − 15 000 kg CO2-päästöjä. Ilman suon ennallistamista saamme vuonna 2021 painettua Hawkhillin liiketoiminnan hiilijalanjäljen alle 10 000 kg CO2-päästöjä vuodessa. Ennallistamisen jälkeen sidomme siten omilla toimillamme enemmän päästöjä kuin koko liiketoimintamme aiheuttaa.

Suon ennallistamisen ilmastovaikutukset vaihtelevat suotyypistä ja ennallistettavast suosta riippuen.

Suon ennallistaminen tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta

Suolla elää ja viihtyy moni eliölaji hyönteisistä metsäkanalintuihin. Luonto on meille rakas ja siksi on tärkeää, että varjelemme omalla toiminnallamme luonnon monimuotoisuutta. Kun ennallistamisen seurauksena suon vesitalous palautuu ennalleen, se mahdollistaa alkuperäisten eliölajien palaamisen alueelle.e

Monta tapaa ennallistaa ojitettu suo

Kuten kaikki hyvät projektit, alkoi tämäkin googlailemalla. Nopeasti löytyi kaksi hyvää ohjetta: Matti ja Ari Aallokkaan Opas soiden ennallistamiseen käsitöinä ja Metsähallituksen oppaan Ojitettujen soiden ennallistamisopas. Suo voidaan siis ennallistaa käsitöinä tai kaivinkoneella ojat tukkien. Ennen lapion iskemistä turpeeseen, konsultoimme lyhyesti puhelimitse Matti Aallokasta. Selvittelimme asiaa vielä Matin hyvien neuvojen seurauksena lisää, ja loppujen lopuksi Matti ja Metsähallituksen Helena Lunden tulivat tutustumaan suohomme ja sen ennallistamispotentiaaliin.

Sotien jälkeen soita ojitettiin Suomessa reippaalla kädellä. Tarvittiin mahdollisimman paljon talousmetsää, jotta saatiin talouden pyörät pyörimään ja sotavelat maksettua. Myös Hawkhillin Haukansuo on sotien jälkeen ojitettu ja lopulliseen muotoon ojitus on saatettu vuosien 1958−1972 välillä. Nykyään soita ojitetaan aniharvoin ja ojien kunnostuskin on menettänyt hohtonsa. Suot alkavat taas vallata alaa.

Syviä suoria ojalinjoja halkoo Haukansuota ristiin rastiin.

Mitä käytännössä tehdään?

Metsähallitus ja ELY-keskus tutustuivat kohteeseemme ja sovimme suon ennallistamisesta Metsähallituksen suunnitelemana ja ELY-keskuksen rahoittamana. Tämän jälkeen toteutettiin ennallistamissuunnitelma, jonka pohjalta suomme ojat tullaan täyttämään kaivinkoneella vuoden 2021 aikana.

Ojalinjoilta pitää ensin kaataa puusto, jotta kaivinkone pääsee liikkumaan linjoja pitkin helpommin. Suollamme kasvaa osittain metsää, eivätkä isoimmat puut tule selviämään ennallistamisen aiheuttamasta veden pinnan noususta. Reilut kolme vuotta sitten suon alueen metsään suunniteltiin tehtäväksi harvennushakkuu, jotta puusto saisi tilaa kasvaa. Niinpä päätimme, että harvennushakkuu toteutetaan ennen suon ennallistamista ja keskitytään erityisesti metsään, joka ei tule selviämään ennallistamisesta hengissä. Näin osa isommasta tukkipuusta saadaan sahatavaraksi ja niissä oleva hiili pidettyä sidottuna.

Ennallistamisen vaatimat metsätyöt (ojalinjat ja harvennushakkuu) aloitetaan helmikuun 2021 aikana. Itse ennallistamistyö toteutetaan kevään 2021 tai syksyn 2021 aikana. Siitä tiedotetaan vielä erikseen.

Lisätietoja: 050 346 9441 / Matti Ala-Outinen

-Annu, Kaisa ja Matti