Rekisteriseloste

Hawkhill käsittelee tietojasi vastuullisesti

Tällä sivulla on kuvattu, miten Hawkhill käsittelee asiakkaidensa tietoja vastuullisesti.

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Tuomelan tila MTY
Papinniementie 23, 03220 Tervalampi
info@hawkhill.fi

2. Rekisteriasioista hoitava henkilö

Matti Ala-Outinen
Tuomelan tila MTY

Puh: 050 346 9441
matti@hawkhill.fi

3. Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä (Tuomelan tila MTY) käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavista syistä:

-yrityksen palvelujen tarjoaminen asiakkaille
-varausjärestelmän käyttö
-asiakassuhteiden ja varausten hoitaminen sekä kehittäminen
-palvelun kehittäminen ja asiakasmarkkinointi (luvan saatuamme)

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan sekä 22a §:n 1 momenttiin ja 23 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohtiin.

5. Rekisterin sisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

-nimi
-yhteystiedot
-asiakaspalautetiedot
-varaustiedot (esim. tiedot varauksista, lisäpalveluista, peruutuksista

Rekisteriin merkitään myös tiedot asiakkaiden mahdollisesti antamista suoramarkkinointi- ja muista kielloista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään.

7. Evästeet (engl. cookies)

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivuilla. Evästeiden avulla pystytään tunnistamaan laitteesi palattuasi sivuille. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei lain vaatimuksista muuta johdu.

Rekisterissä olevia tietoja siirretään säännönmukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan pilvipalveluun, jossa palveluntarjoaja säilyttää tietoja Tuomelan tila MTY:n lukuun. Tietoja saatetaan siirtää myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa Tuomelan tila MTY huolehtii, että tietojen siirtämiselle on lainmukaiset edellytykset, esimerkiksi siten, että siirto tapahtuu henkilötietolain 23 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käsitellään atk-tallenteisesti. Atk-tallenteiset tiedot on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin tieto- ja sopimusteknisin toimenpitein. Tietojen käsittelyyn on oikeus ainoastaan niillä Tuomelan tila MTY:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtäviin asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.

10. Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen markkinointiin. Vapaamuotoinen peruutus otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen info@hawkhill.fi.